EN
JP
Chúc mừng năm mới
Tin tức & Sự kiện
 
Danh sách trao danh hiệu Sao Khuê 2013
 

Lễ trao danh hiệu Sao Khuê sẽ được diễn ra lúc 20h00 ngày 21/04/2013 tại trường quay S4 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.

NHÓM 1: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM

1. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho chính phủ điện tử

 • Phần mềm Quản lý Tiếp dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Công ty CP Công nghệ Tin học EFY Việt Nam.
 • Phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (CGATE) của Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ.

2. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp lớn

 • Fast Business Online – Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp toàn diện trên nền tảng web của Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp.
 • Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ASOFT-ERP®) của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Mặt trời Xanh.
 • Hệ thống Đảm bảo doanh thu của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Quản lý kinh doanh trên bản đồ của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm 1C:Quản lý thương mại của Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V.
 • Phần mềm 1C:Quản lý tổng thể của Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V.

3. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Phần mềm Quản lý bán hàng MASTER PRO của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Phần mềm Quản lý và Điều hành Doanh nghiệp trực tuyến iBom® V3.0 của Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ.
 • Phần mềm Hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN của Công ty Cổ phần MISA.
 • Giải pháp Quản lý hệ thống phân phối và bán lẻ SureRMS/SureERP for Retail của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

4. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp chuyên ngành kế toán tài chính, doanh nghiệp

 • Phần mềm kế toán FTS Accounting của Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust.

5. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý nhân sự

 • Phần mềm, dịch vụ về kế toán, nhân sự, hành chính – SPS của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Phần mềm Quản trị nhân sự Bizzone của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học FSC.
 • Phần mềm Quản lý nhân sự LOTUS PRO của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Phần mềm Quản trị nhân sự tiền lương (ASOFT®-HRM) của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Mặt trời Xanh.
 • Giải pháp Quản trị nguồn nhân lực SureHCS của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

6. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho công tác văn phòng

 • Giải pháp Quản trị văn phòng thông minh BIO Portal của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

7. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp an toàn thông tin, bảo mật và chống virus

 • KeyPass OTP - Phần mềm Xác thực từ xa mật khẩu sử dụng một lần đa giải pháp dịch vụ hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn MK.

8. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho ngành tài chính, ngân hàng

 • Giải pháp Quản lý hợp đồng tài chính của Công ty Cổ phần Phần mềm Sao Mai.

9. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp ngành giáo dục, đào tạo

 • Mạng xã hội Chăm Học (ChamHoc.Vn) của Công ty Cổ phần Trò chơi Vui Vẻ.
 • Website học tiếng Anh trực tuyến www.TiengAnh123.com của Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến.
 • Phần mềm Hỗ trợ giáo viên CPIT TS.NET của Công ty Cổ phần CPIT.
 • Phần mềm sổ liên lạc điện tử HOSCO CONTACT của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Hệ thống Quản lý giáo dục của Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Việt Nam.
 • Phần mềm Quản lý giáo dục phổ cập chống mù chữ Prosoft.ESCI. của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec).
 • Phần mềm VIOLET của Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim.

10. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho ngành y tế

 • Giải pháp Quản lý thông tin bệnh viện Vimes của Công ty CP Phần mềm Y tế Việt Nam.
 • Mạng xã hội Y tế - YTON.VN của Công ty Cổ phần Cung cấp Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ cao Việt Nam (HSP).

11. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp ứng dụng web

 • Cổng thông tin việc làm thanh niên Việt Nam - MyWork của Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Thông tin ISS Việt Nam.
 • Phần mềm Cổng thông tin âm nhạc Imuzik - Imuzik Portal của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm quản trị trang cộng đồng âm nhạc Keeng của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

12. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp chuyên ngành viễn thông và ứng dụng 3G

 • FPT.ePOS – Hệ thống quản lý bán hàng tập trung cho doanh nghiệp viễn thông của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.
 • Phần mềm Truyền hình di động qua sóng 3G-MobileTV của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Quản lý cuộc gọi gia đình của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Cảnh báo sớm mạng lưới của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

13. Lĩnh vực phần mềm ứng dụng cho ĐTDĐ, thiết bị di động cầm tay và các dịch vụ gia tăng trên internet

 • Nền tảng phân phối nội dung số trên điện thoại di động – Vimob của Công ty Cổ phần Viễn Thông Tinh Vân.

14. Lĩnh vực phần mềm và các giải pháp phần mềm khác

 • Phần mềm Quản lý Tài sản DTSOFT (QLTS) của Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao Phần mềm.
 • Hệ thống Quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Việt Nam.

 

NHÓM 2: CÁC GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU

 • 123Mua của Công ty Cổ phần VNG.
 • Cổng giao dịch tài chính chứng khoán VNDIRECT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

 

NHÓM 3: CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MỚI CỦA VIỆT NAM 2012 - 2013

 • Zalo của Công ty Cổ phần VNG.
 • Hệ thống số hoá dữ liệu toàn diện - IDEAS của Công ty TNHH GHP Far East.
 • Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục Prosoft.QA của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec).
 • Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN của Công ty Cổ phần MISA.
 • Giải pháp Sách giáo khoa điện tử Classbook của Công ty Cổ phần Sách Điện tử Giáo dục.
 • EBOP của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử Viễn thông (ELCOM).

 

NHÓM 4: NHÓM CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Lĩnh vực dịch vụ hosting và đăng ký tên miền

 • Dịch vụ Lưu trữ /Tên miền FPT Telecom – Domain/Hosting của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

2. Lĩnh vực dịch vụ internet

 • Dịch vụ Internet Băng thông rộng ADSL của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 • Dịch vụ Internet Cáp quang FTTH của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

3. Lĩnh vực dịch vụ data center

 • Dịch vụ Máy chủ Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom – Data Center của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

4. Lĩnh vực dịch vụ BPO

 • Dịch vụ Gia công quy trình kinh doanh của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH GHP Far East.
 • Xuất bản phẩm điện tử dùng ứng dụng SPiZone của Công ty TNHH SPi Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH Digi-Texx.

5. Lĩnh vực dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT

 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Global Cybersoft Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công phát triển phần mềm cho thị trường Mỹ của Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina.

6. Lĩnh vực dịch vụ đào tạo CNTT

 • Cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế của Công ty Cổ phần Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ cao Bách Khoa.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ chính quy của Trường Đại học FPT.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ phi chính quy của Trường Đại học FPT.

7. Lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây

 • Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến Fshare.vn của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 • Dich vụ Giám sát 24/7 Cloud IP Camera của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

8. Lĩnh vực các dịch vụ phần mềm, CNTT khác

 • Dịch vụ Chứng thực chữ ký số VNPT-CA của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC).

 

 Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

 

Các tin liên quan
Tin hoạt động CUSC
 
CUSC xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023 như sau:      •  Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023.  •  Thời gian làm việc trở lại: Từ ngày 04/05/2023.   CUSC kính chúc toàn thể Quý khách hàng cùng gia đình có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc!  
25-04
 
Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:   1. Thời gian nghỉ Tết: từ 19/01/2023 - hết ngày 29/01/2023 (nhằm 28 tháng Chạp đến hết Mùng 8 Tết) 2. Thời gian làm việc trở lại: từ ngày 30/01/2023 (nhằm Mùng 9 Tết) CUSC trân trọng thông báo đến quý đơn vị để tiện sắp xếp thời gian và công việc khi liên hệ làm việc tại CUSC. CUSC kính chúc Quý đơn vị một mùa xuân mới DỒI DÀO SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC AN KHANG - VẠN ĐIỀU MAY MẮN.   Trân trọng./.
17-01
 
Thực hiện Công văn số 4427/BTTTT-CNICT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ đã phối hợp với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát trực tiếp, thu thập thông tin liên quan đến việc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ (CUSC) vinh dự là một trong những doanh nghiệp được Sở Thông tin và Truyền Thông TP. Cần Thơ mời tham dự buổi làm việc với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện khảo sát, đánh giá về sản phẩm, dịch vụ CNTT của Trung tâm.      Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ trao đổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông   Ngày 05/10/2022 tại CUSC đã tiếp đón Đoàn Công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến làm việc. Trong buổi làm việc, CUSC trao đổi một số thông tin, về hoạt động sản xuất phần mềm và dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, cung cấp thông tin giá trị doanh thu và trị giá nguyên liệu đầu vào có xuất xứ từ Việt Nam, trị giá nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ từ Việt Nam.      Ảnh lưu niệm chung    Số liệu và thông tin khảo sát được từ CUSC sẽ là một trong những cơ sở để phục vụ mục tiêu xác định tỷ lệ phần trăm giá trị nội địa của các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) của các doanh nghiệp mà Bộ Thông tin và Truyền Thông đã đề ra, đồng thời đây cũng là thông tin hỗ trợ các cơ quan quản lý đánh giá, xây dựng quy định ưu đãi cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất tại Việt Nam khả thi, đáp ứng được thực tiễn phát triển, góp phần thúc đẩy sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNTT Make in Viet Nam.  
14-10
 
  CUSC Software trân trọng thông báo Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh đến quý Khách hàng và Đối tác như sau:   • Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022 • Thời gian làm việc trở lại: Từ ngày 05/9/2022   Kính chúc quý Khách hàng và Đối tác có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc và thành công.  
19-08
 
Hơn 21 năm kinh nghiệm trong Lĩnh vực Công nghệ thông tin, con thuyền CUSC luôn vươn mình ra biển lớn, chinh phục những thách thức mới, thành tựu mới.   Gia đình CUSC luôn chào đón bạn, chúng tôi luôn có những đợt tuyển dụng thường niên để tìm kiếm những ứng viên tiềm năng và nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng cùng CUSC trên hành trình vươn ra biển lớn.     Hiện CUSC đang tổ chức tuyển dụng cho các vị trí như sau:   1/ Vị trí: Nghiên cứu viên (02 người)   * Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Công nghệ thông tin; Anh văn trình độ B hoặc bằng cấp ngoại ngữ tương đương; Năng động, hòa đồng, nhiệt tình trong công tác; Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp; Có tác phong, kỹ năng sư phạm; * Ưu tiên cho các ứng viên có: Kinh nghiệm giảng dạy ở các cơ sở đào tạo; Nghiên cứu viên giảng dạy về Java EE có chứng chỉ chuyên môn về công nghệ Java EE. Nghiên cứu viên giảng dạy về .Net. có chứng chỉ chuyên môn về công nghệ .NET.   2/ Vị trí: Nhân viên kinh doanh (02 người)   * Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin; Khoa học xã hội; Anh văn trình độ A hoặc bằng cấp ngoại ngữ tương đương; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động; Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc độc lập; Yêu thích kinh doanh và marketing; Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm phần mềm. 3/ Vị trí: Nhân viên chăm sóc khách hàng (01 người)   * Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin; Khoa học xã hội; Anh văn trình độ A hoặc bằng cấp ngoại ngữ tương đương; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động; Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc độc lập; Yêu thích kinh doanh và marketing; Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, kinh doanh các sản phẩm phần mềm. * Hồ sơ xin việc gồm có: Đơn xin việc làm (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại, email nếu có) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương; Giấy khám sức khỏe; Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu); Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước, sổ hộ khẩu (có công chứng); Phiếu thông tin ứng viên được tải từ website: www.cusc.vn tại mục thông báo tuyển dụng (Phiếu thông tin ứng viên phải gởi kèm trong hồ sơ ứng viên khi nộp trực tiếp đồng thời phải gửi đến hộp thư cusc@ctu.edu.vn (chủ đề ghi rõ vị trí dự tuyển).   (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ nếu ứng viên không đạt yêu cầu tuyển dụng. Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ).   * Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15/5/2022.   Ứng viên nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Cán bộ hoặc tại Văn phòng Trung tâm Công nghệ Phần mềm (Khu III, số 01, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).  
26-04
 

[X] Đóng
Can Tho University Software Center
Văn phòng:  
+ Địa chỉ: 01 Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
+ Điện thoại: +84 292 3731072
+ Fax: +84 292 3731071
+ Email: cusc.sales@ctu.edu.vn
+ Website: http://cuscsoft.com/
Vui lòng điền thông tin vào các ô bên dưới và gửi cho chúng tôi:
Tên
 •  
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung
Mã xác nhận Verify Verify