EN
JP
Kỷ niệm 17 năm thành lập
Tin tức & Sự kiện
 
Danh sách trao danh hiệu Sao Khuê 2013
 

Lễ trao danh hiệu Sao Khuê sẽ được diễn ra lúc 20h00 ngày 21/04/2013 tại trường quay S4 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.

NHÓM 1: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM

1. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho chính phủ điện tử

 • Phần mềm Quản lý Tiếp dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Công ty CP Công nghệ Tin học EFY Việt Nam.
 • Phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (CGATE) của Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ.

2. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp lớn

 • Fast Business Online – Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp toàn diện trên nền tảng web của Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp.
 • Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ASOFT-ERP®) của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Mặt trời Xanh.
 • Hệ thống Đảm bảo doanh thu của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Quản lý kinh doanh trên bản đồ của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm 1C:Quản lý thương mại của Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V.
 • Phần mềm 1C:Quản lý tổng thể của Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V.

3. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Phần mềm Quản lý bán hàng MASTER PRO của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Phần mềm Quản lý và Điều hành Doanh nghiệp trực tuyến iBom® V3.0 của Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ.
 • Phần mềm Hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN của Công ty Cổ phần MISA.
 • Giải pháp Quản lý hệ thống phân phối và bán lẻ SureRMS/SureERP for Retail của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

4. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp chuyên ngành kế toán tài chính, doanh nghiệp

 • Phần mềm kế toán FTS Accounting của Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust.

5. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý nhân sự

 • Phần mềm, dịch vụ về kế toán, nhân sự, hành chính – SPS của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Phần mềm Quản trị nhân sự Bizzone của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học FSC.
 • Phần mềm Quản lý nhân sự LOTUS PRO của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Phần mềm Quản trị nhân sự tiền lương (ASOFT®-HRM) của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Mặt trời Xanh.
 • Giải pháp Quản trị nguồn nhân lực SureHCS của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

6. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho công tác văn phòng

 • Giải pháp Quản trị văn phòng thông minh BIO Portal của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

7. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp an toàn thông tin, bảo mật và chống virus

 • KeyPass OTP - Phần mềm Xác thực từ xa mật khẩu sử dụng một lần đa giải pháp dịch vụ hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn MK.

8. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho ngành tài chính, ngân hàng

 • Giải pháp Quản lý hợp đồng tài chính của Công ty Cổ phần Phần mềm Sao Mai.

9. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp ngành giáo dục, đào tạo

 • Mạng xã hội Chăm Học (ChamHoc.Vn) của Công ty Cổ phần Trò chơi Vui Vẻ.
 • Website học tiếng Anh trực tuyến www.TiengAnh123.com của Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến.
 • Phần mềm Hỗ trợ giáo viên CPIT TS.NET của Công ty Cổ phần CPIT.
 • Phần mềm sổ liên lạc điện tử HOSCO CONTACT của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Hệ thống Quản lý giáo dục của Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Việt Nam.
 • Phần mềm Quản lý giáo dục phổ cập chống mù chữ Prosoft.ESCI. của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec).
 • Phần mềm VIOLET của Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim.

10. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho ngành y tế

 • Giải pháp Quản lý thông tin bệnh viện Vimes của Công ty CP Phần mềm Y tế Việt Nam.
 • Mạng xã hội Y tế - YTON.VN của Công ty Cổ phần Cung cấp Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ cao Việt Nam (HSP).

11. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp ứng dụng web

 • Cổng thông tin việc làm thanh niên Việt Nam - MyWork của Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Thông tin ISS Việt Nam.
 • Phần mềm Cổng thông tin âm nhạc Imuzik - Imuzik Portal của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm quản trị trang cộng đồng âm nhạc Keeng của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

12. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp chuyên ngành viễn thông và ứng dụng 3G

 • FPT.ePOS – Hệ thống quản lý bán hàng tập trung cho doanh nghiệp viễn thông của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.
 • Phần mềm Truyền hình di động qua sóng 3G-MobileTV của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Quản lý cuộc gọi gia đình của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Cảnh báo sớm mạng lưới của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

13. Lĩnh vực phần mềm ứng dụng cho ĐTDĐ, thiết bị di động cầm tay và các dịch vụ gia tăng trên internet

 • Nền tảng phân phối nội dung số trên điện thoại di động – Vimob của Công ty Cổ phần Viễn Thông Tinh Vân.

14. Lĩnh vực phần mềm và các giải pháp phần mềm khác

 • Phần mềm Quản lý Tài sản DTSOFT (QLTS) của Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao Phần mềm.
 • Hệ thống Quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Việt Nam.

 

NHÓM 2: CÁC GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU

 • 123Mua của Công ty Cổ phần VNG.
 • Cổng giao dịch tài chính chứng khoán VNDIRECT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

 

NHÓM 3: CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MỚI CỦA VIỆT NAM 2012 - 2013

 • Zalo của Công ty Cổ phần VNG.
 • Hệ thống số hoá dữ liệu toàn diện - IDEAS của Công ty TNHH GHP Far East.
 • Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục Prosoft.QA của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec).
 • Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN của Công ty Cổ phần MISA.
 • Giải pháp Sách giáo khoa điện tử Classbook của Công ty Cổ phần Sách Điện tử Giáo dục.
 • EBOP của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử Viễn thông (ELCOM).

 

NHÓM 4: NHÓM CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Lĩnh vực dịch vụ hosting và đăng ký tên miền

 • Dịch vụ Lưu trữ /Tên miền FPT Telecom – Domain/Hosting của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

2. Lĩnh vực dịch vụ internet

 • Dịch vụ Internet Băng thông rộng ADSL của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 • Dịch vụ Internet Cáp quang FTTH của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

3. Lĩnh vực dịch vụ data center

 • Dịch vụ Máy chủ Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom – Data Center của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

4. Lĩnh vực dịch vụ BPO

 • Dịch vụ Gia công quy trình kinh doanh của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH GHP Far East.
 • Xuất bản phẩm điện tử dùng ứng dụng SPiZone của Công ty TNHH SPi Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH Digi-Texx.

5. Lĩnh vực dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT

 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Global Cybersoft Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công phát triển phần mềm cho thị trường Mỹ của Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina.

6. Lĩnh vực dịch vụ đào tạo CNTT

 • Cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế của Công ty Cổ phần Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ cao Bách Khoa.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ chính quy của Trường Đại học FPT.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ phi chính quy của Trường Đại học FPT.

7. Lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây

 • Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến Fshare.vn của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 • Dich vụ Giám sát 24/7 Cloud IP Camera của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

8. Lĩnh vực các dịch vụ phần mềm, CNTT khác

 • Dịch vụ Chứng thực chữ ký số VNPT-CA của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC).

 

 Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

 

Các tin liên quan
Tin hoạt động CUSC
 
(CT) - Sáng 25-3, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Ðại học Cần Thơ (CUSC - Cantho University Software Center) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đơn vị. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đến dự. Ông Nguyễn Hoàng Việt (bìa trái), Giám đốc CUSC tặng hoa và quà đến các đại biểu nhân lễ kỷ niệm. Trong 20 năm qua CUSC đã đào tạo hơn 16.850 sinh viên theo chuẩn quốc tế, được các nhà tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin (CNTT) đánh giá cao. Trong năm 2020, CUSC tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Aptech cung cấp chương trình đào tạo mới là Chuyên viên phân tích dữ liệu (CPIDA), Trí tuệ nhân tạo và Máy học - ACNPro. Hiện nay trung tâm có hơn 750 khách hàng tại Việt Nam và một số quốc gia Nhật Bản, Ấn Ðộ, Malaysia, Phần Lan, Canada… CUSC nhiều năm liền được vinh danh là “Ðơn vị đào tạo xuất sắc nhất” và “Ðơn vị đạt chất lượng đào tạo xuất sắc nhất” do tập đoàn Aptech Ấn Ðộ trao tặng; 9 lần đạt giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) công nhận. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Nhân bày tỏ mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ CUSC tiếp tục nỗ lực xây dựng, phát triển Trung tâm ngày càng vững mạnh; cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng, phát triển phần mềm, tư vấn giải pháp và ứng dụng CNTT, phục vụ sự phát triển của TP Cần Thơ, ÐBSCL.   Nguồn Báo Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/trung-tam-cong-nghe-phan-mem-ai-hoc-can-tho-ky-niem-20-nam-thanh-lap-a131577.html  
26-03
 
Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC - Cantho University Software Center) là trung tâm phần mềm đầu tiên của vùng ĐBSCL. Trong suốt 20 năm thành lập và phát triển, tập thể CUSC không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, sản xuất và gia công phần mềm; cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào mọi mặt của đời sống xã hội. Tập thể cán bộ, viên chức của CUSC. Ảnh: CTV Ngay từ những năm cuối của thế kỷ 20, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đã nhận thấy cần phát triển một Trung tâm Công nghệ phần mềm nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng về phần mềm ứng dụng và đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp cho vùng ĐBSCL. Năm 2000, Trường Đại học Cần Thơ đã đầu tư cải tạo nhà A1 - Khu III, mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc thành lập Trung tâm Công nghệ Phần mềm của trường. Tháng 3-2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập CUSC, với nhiệm vụ chính là đào tạo, cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực CNTT chuyên nghiệp và sản xuất, phát triển phần mềm, tư vấn giải pháp và ứng dụng CNTT... Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đề cử giám đốc và điều động cán bộ cho trung tâm. Ngay từ ngày thành lập, Ban Giám đốc Trung tâm đã phát triển một số phần mềm ứng dụng, tích cực tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp. Đồng thời, tìm hiểu các tập đoàn đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp ở Mỹ, Anh, Singapore, Ấn Độ và cuối cùng chọn một trong các tập đoàn của Ấn Độ làm đối tác để đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp. Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Trưởng Khoa CNTT và Giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm đã sang Ấn Độ tham quan các tập đoàn chuyên đào tạo lập trình viên, trước khi đi đến quyết định chọn Tập đoàn Aptech. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, với phương châm “Chất lượng là hàng đầu”, các hoạt động của CUSC tuân thủ tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015. Trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số, CUSC đã tạo ra nhiều sản phẩm CNTT nổi bật và triển khai thành công tại thị trường trong nước, bao gồm phần mềm và giải pháp cho Chính phủ điện tử, ngành Giáo dục và Y tế. Các sản phẩm và giải pháp đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong cả nước như CGATE: Phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; CUSC-ISOO: Phần mềm ISO điện tử; CUSC-UIIS: Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo; CUSC-PORTAL: Cổng thông tin điện tử; CUSC-HIS: Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện; CUSC-SEDP: Hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó CGATE, CUSC-UIIS, CUSC-HIS và CUSC-PORTAL là các sản phẩm phần mềm được ưu tiên mua sắm theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT chuyên nghiệp tại CUSC luôn được đảm bảo với quy trình “Đào tạo - Sản xuất phần mềm - Thực tiễn”, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên được tham gia thực tập, trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm làm phần mềm thực tế trong quá trình học. Tính đến năm 2020, chương trình đào tạo CNTT chuẩn quốc tế: Lập trình viên Quốc tế - Aptech và Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế - Arena tại CUSC đã đào tạo 16.851 sinh viên và luôn được các nhà tuyển dụng nhân sự CNTT đánh giá cao. Cũng trong năm 2020, CUSC tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Aptech cung cấp chương trình đào tạo mới: Chuyên viên phân tích dữ liệu (CPIDA), Trí tuệ nhân tạo và Máy học - ACNPro đáp ứng các xu hướng mới của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. CUSC nhiều năm liền được vinh danh là “Đơn vị đào tạo xuất sắc nhất” và “Đơn vị đạt chất lượng đào tạo xuất sắc nhất” do tập đoàn Aptech Ấn Độ trao tặng; đồng thời có 3 lần đạt giải Trí Tuệ Việt Nam ĐBSCL; 9 lần đạt giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trao tặng; Top 9 Doanh nghiệp triển vọng trong lĩnh vực gia công phần mềm; Top 40 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam; 2 giải thưởng Chuyển đổi số; Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc trong nhiều năm; 43 giấy khen, giải thưởng do các đơn vị trong và ngoài nước trao tặng.  Sinh viên CUSC đạt nhiều thành tích khi tham gia các cuộc thi tin học, CNTT trong và ngoài nước như kỳ thi tay nghề TP Cần Thơ, “XML Super Star for ASEAN” do Tập đoàn IBM tổ chức, Cuộc thi công nghệ Techtrons, ASEAN Youth Video Contest, Halography Race Contest, 100 Hrs Creative Marathon, Creative Challengers... Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc CUSC, cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ, cùng đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và năng động, CUSC trở thành đối tác tin cậy của nhiều đơn vị, từ sở, ban, ngành đến các trường học, bệnh viện và doanh nghiệp trong, ngoài nước”. Hiện tại, trung tâm có hơn 750 khách hàng tại Việt Nam và một số quốc gia Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Phần Lan, Canada… Lãnh đạo CUSC cho biết: Mỗi sự ra đời đều mang trong mình một sứ mệnh và ý nghĩa riêng biệt. CUSC thành lập, có sứ mệnh “Xây dựng một môi trường năng động, sáng tạo vì sự phát triển nền công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin vùng ĐBSCL và Việt Nam”. Với phương châm của CUSC bằng “Niềm tin - Đam mê - Trách nhiệm”, tập thể CUSC nỗ lực xây dựng đơn vị có vị thế, đạt nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp tích cực cho nền công nghiệp phần mềm Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Từ nền tảng 20 năm phát triển, tập thể CUSC tiếp tục nỗ lực xây dựng môi trường năng động, sáng tạo vì sự phát triển nền công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT vùng ĐBSCL và Việt Nam. CUSC đang hướng đến trở thành đơn vị xuất sắc của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đem đến dịch vụ và sản phẩm phần mềm mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần đưa CNTT của vùng ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói chung, tiến bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Nguồn Báo Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cusc-hanh-trinh-20-nam-phat-trien-a131532.html
26-03
 
Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) thông báo thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất như sau:   ·        Thời gian nghỉ: 12/02/2018 - 20/02/2018 (nhằm 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 05 tháng giêng âm lịch). ·        Bắt đầu làm việc lại: từ ngày 21/02/2018. CUSC trân trọng thông báo đến quý đối tác, khách hàng để tiện sắp xếp thời gian và công việc khi liên hệ làm việc tại CUSC. ​CUSC kính chúc Quí đơn vị một mùa xuân mới DỒI DÀO SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC AN KHANG​ - VẠN ĐIỀU MAY MẮN. ​Trân trọng./.​  
31-01
 
Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Căn cứ vào kế hoạch định kỳ hàng năm, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) xin thông báo nghỉ hè năm 2018 của CUSC như sau:
17-07
 
Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Căn cứ vào kế hoạch định kỳ hàng năm, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) xin thông báo nghỉ hè năm 2017 của CUSC như sau:
14-07
 

[X] Đóng
Can Tho University Software Center
Văn phòng:  
+ Địa chỉ: 01 Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
+ Điện thoại: +84 292 3731072
+ Fax: +84 292 3731071
+ Email: cusc.sales@ctu.edu.vn
+ Website: http://cuscsoft.com/
Vui lòng điền thông tin vào các ô bên dưới và gửi cho chúng tôi:
Tên
 •  
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung
Mã xác nhận Verify Verify